Понеділок, 27.05.2019, 04:42 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

Колективні трудові спори (конфлікти)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів) 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 34, ст.227 ) 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38 } 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні 
Конституційного Суду 
            N 35-рп/2009 ( v035p710-09 ) від 24.12.2009 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012
  N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012 

 N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012 }