Неділя, 20.01.2019, 12:23 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

Репрезентативність

      Соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгодженихрішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та рганів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.
      Для участі у колективних переговорах з укладання колектинвих договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності.
      Оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань проводиться:
  • на національному та галузевому рівнях -Національною службою посередництва і примирення;
  • на територіальному рівні - відповідними відділеннями Національної служби посередництва і примирення.
      Підтвердження репрезентативності суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється відповідно Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями один раз на п'ять років. Профспілки, їх організації та об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, у тому числі новоутворені, мкають право звертатись до Національної служби посередництва і примирення та відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

      За результатами проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності видається Свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності.

Загальні вимоги щодо надання документів

  •  Всі документи подаються разом та мають бути підписані керівником та завірені печаткою суб’єкта сторони профспілок або сторони роботодавців.
  • Профспілки, їх організації та об’єднання надають дані про чисельність членів профспілок відповідно до форм звітності, затверджених рішеннями своїх виборних колегіальних органів (керівниками).
  • Організації роботодавців та їх об’єднання надають дані про чисельність працівників, які працюють на підприємствах -  членах організацій роботодавців та їх об’єднань, на підставі інформації органів державної статистики.
  • Дані про чисельність надаються станом на 1 січня року звернення.
  • Надані документи реєструються у спеціальному журналі у день їх надходження у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в апараті НСПП, затвердженою Головою НСПП.

У разі подання документів суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців:

- безпосередньо - на другому примірнику на момент подання документів робиться відмітка із зазначенням таких реквізитів: назва організації - їх одержувача; вхідний реєстраційний індекс, дата надходження та дата їх реєстрації (якщо вони не збігаються);

- рекомендованим листом поштою - у порядку, визначеному організацією поштового зв’язку.

  • Документи вважаються не поданими у разі, коли виявлено відсутність документа або неправильно оформлені документи (без додатків, не підписані, незасвідчені тощо). Кореспонденція повертається відправникові разом із супроводжувальним листом.
  • Суб’єкти сторін профспілок та організацій роботодавців, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП або до відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.