Неділя, 18.02.2018, 06:06 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2014 » Серпень » 28 » Використання результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин для визначення конфліктогенних підприємств
10:24
Використання результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин для визначення конфліктогенних підприємств

Чуб І.А., начальник відділення НСПП в Дніпропетровській області;

Гондза В.В., заступник начальника відділення НСПП в Дніпропетровській області – начальник відділу правового забезпечення;

Омельченко О.С., завідувач сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Дніпропетровській області

Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами та доповненнями, та на виконання Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 09 червня 2009 року № 32, Методики аналізу соціально-економічних і  соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) від 05 листопада 2009 року № 65, одним з напрямків роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області (далі – відділення НСПП) є виявлення підприємств, установ, організацій, на яких наявні чинники, що потенційно можуть призвести до ускладнення стану соціально-трудових відносин, узагальнення цієї інформації та здійснення заходів, спрямованих на попередження подальшої дестабілізації.

Вказані суб’єкти господарювання можна характеризувати як такі, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності (або конфліктогенні підприємства).

Детальна інформація щодо конфліктогенних підприємств розміщується в формі «База даних підприємств (БДП), що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності» (далі – База даних) у розрізі назви, адреси, виду економічної діяльності, форми власності, підпорядкування, кількості працюючих, наявності колективного договору, чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, результату діяльності відділення НСПП (взято на облік ЗКТС(к), зареєстровано КТС тощо) та ін.

Робота відділення НСПП з формування Бази даних відбувається з врахуванням положень Концепції активізації взаємодії Національної служби посередництва і примирення з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, організаціями профспілок та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями у розв’язанні проблем у сфері праці, спрямованої на поліпшення трудових відносин між сторонами, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх своєчасне вирішення, затвердженої наказом НСПП від 31 грудня 2009 року № 88, та розпочинається з моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях Дніпропетровської області, для чого використовуються наступні джерела інформації:

1.Співпраця з державними органами:

- Департаментом соціального захисту населення, Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та іншими підрозділами Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

- районними державними адміністраціями;

- Територіальною державною інспекцією праці у Дніпропетровській області;

- Головним управлінням статистики у Дніпропетровській області;

- управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області;

- Прокуратурою Дніпропетровської області;

- Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області.

2. Співпраця з органами місцевого самоврядування:

- Дніпропетровською обласною радою;

- Дніпропетровською міською радою та іншими місцевими радами.

3. Співпраця з Дніпропетровським обласним об’єднанням профспілок та обласними організаціями профспілок.

4. Співпраця з Дніпропетровським обласним об’єднанням роботодавців.

5. Співпраця з позаштатними інституціями НСПП (завідуючими інформаційно-консультаційними центрами, трудовими арбітрами, незалежними посередниками НСПП).

6. Дані засобів масової інформації та мережі Інтернет.

7. Особисті звернення громадян (письмові та усні) тощо.

З державними органами, Дніпропетровським обласним об’єднанням профспілок та обласними організаціями профспілок, Дніпропетровським обласним об’єднанням роботодавців укладені відповідні угоди про співпрацю, згідно яких здійснюється обмін необхідною інформацією.

В рамках співпраці з державними органами та органами місцевого самоврядування начальник відділення НСПП є членом Дніпропетровської обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та соціальних виплат, а заступник начальника відділення НСПП – начальник відділу правового забезпечення – членом аналогічної Дніпропетровської міської комісії. Інформація щодо наявності чинників можливої дестабілізації стану соціально-трудових відносин на окремих підприємствах, в установах та організаціях, розглянута на засіданнях вказаних комісій, часто є вичерпною для розгляду питання щодо внесення конкретних суб’єктів господарювання до Бази даних.

Інформація щодо наявності заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях області щомісяця надається відділенню НСПП Департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Даний показник також є вагомим для подальшого моніторингу та аналізу стану соціально-трудових відносин на предмет ймовірності його майбутнього ускладнення.

Для аналізу отриманої з вказаних джерел інформації відділенням НСПП використовується Примірний перелік питань щодо здійснення моніторингу підприємств, установ, організацій, де ускладнення соціально-трудових відносин може призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затверджений наказом НСПП від 31 грудня 2009 року № 90.

Прогноз щодо можливих змін стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в Дніпропетровській області, підготовку якого здійснює відділення НСПП на кожне півріччя, також є підґрунтям для відстеження соціально-трудових відносин у розрізі галузей та адміністративно-територіальних одиниць, в яких знаходяться потенційно конфліктогенні підприємства.

Так, на підставі аналізу динаміки соціально-економічних показників діяльності підприємств в Дніпропетровській області можливо визначити наступні галузі, де у другому півріччі 2014 року на підприємствах склалися передумови ймовірного ускладнення соціально-трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а саме: добувна промисловість, металургійне виробництво, машинобудування, хімічна промисловість, транспорт (та будівництво доріг і автострад). Також відділення НСПП прогнозує ймовірність дестабілізації соціально-трудових відносин на територіальному рівні у наступних адміністративно-територіальних одиницях Дніпропетровської області, в яких знаходиться найбільша кількість потенційно конфліктогенних підприємств: місто Дніпропетровськ, місто Кривий Ріг, місто Дніпродзержинськ, місто Жовті Води, місто Павлоград, місто Нікополь, місто Орджонікідзе, місто Марганець.

Після збору, накопичення та опрацювання інформації щодо конкретних конфліктогенних підприємств відповідальні працівники відділення НСПП вносять її до Бази даних та складають відповідні аналітичні довідки з метою подальшого обговорення комплексу заходів під час оперативної наради у відділенні НСПП. Для уточнення стану справ на підприємствах також проводяться узгоджувальні зустрічі зі сторонами соціально-трудових відносин та представниками органів різного рівня.

Упродовж 8 місяців 2014 року до Бази даних відділенням НСПП було внесено 35 підприємств. Всі вони в подальшому були взяті на облік з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту). На двох підприємствах чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин були врегульовані.

Слід відзначити, що всі підприємства з підвищеним рівнем конфліктогенності були взяті на облік відділення НСПП з чинниками дестабілізації стану соціально-трудових відносин щодо невиконання вимог законодавства про працю (а саме – заборгованістю із виплати заробітної плати).

77,1% конфліктогенних підприємств відносяться до державної форми власності, 20,0% – до приватної та 2,9%до комунальної. Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємствах, що внесені до Бази даних, становить 12315 осіб.

За видами економічної діяльності підприємства з підвищеним рівнем конфліктогенності розподіляються наступним чином:

  • добувна промисловість – 1 (2,9%);
  • переробна промисловість (машинобудування, металургія, хімічне виробництво тощо) – 7 (20,0%);
  • будівництво – 26 (74,2%);
  • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1 (2,9%).

Найбільша питома вага конфліктогенних підприємств у галузі «Будівництво» пояснюється критичною ситуацією з погашенням заборгованості із виплати заробітної плати, яка склалась у травні 2014 року на дочірньому підприємстві «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (м. Дніпропетровськ) та у його філіях. Заборгованість із виплати заробітної плати утворилася через несвоєчасне надходження коштів за виконану роботу, через що стан соціально-трудових відносин на цих підприємствах значно ускладнився. Наймані працівники філій дочірнього підприємства «Дніпропетровський облавтодор» були навіть налаштовані на проведення акцій соціального протесту (у вигляді перекриття автомагістралей).

Стосовно цієї ситуації начальником відділення НСПП було проведено кілька узгоджувальних зустрічей з головою Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства, підготовлено інформування Голові НСПП та голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Начальник відділення НСПП надав сторонам соціально-трудових відносин рекомендації щодо шляхів усунення дестабілізаційних чинників у рамках Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

В зв’язку з тим, що стан соціально-трудових відносин на дочірньому підприємстві «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та у його філіях нестабільний і потребує уваги з боку відділення НСПП, підприємства були внесені до Бази даних, а згодом – взяті на облік відділення НСПП з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту).

Слід відзначити, що у 2014 році активізувався протестний рух найманих працівників, який характеризується раптовими сплесками активності, в зв’язку з чим до Бази даних були внесені конфліктогенні підприємства, на яких відбулося (або назрівало) загострення стану соціально-трудових відносин (ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Проско ресурси» (смт Просяна Покровського району), ТОВ «Весташляхбуд»               (м. Кривий Ріг).

Подальші дії відділення НСПП (взяття на облік з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту) тощо) здійснювалися лише після з’ясування причин дестабілізації стану соціально-трудових відносин, яке, звичайно, не потребує багато часу (не більше кілька тижнів).

Так, 27 лютого 2014 року відділення НСПП отримало інформацію від управління з питань внутрішньої політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що робітники ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» з 24.02.2014 оголосили страйк через п’ятимісячну невиплату зарплати. З метою з’ясування стану соціально-трудових відносин у ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» фахівцями відділення НСПП були проведені узгоджувальні зустрічі з генеральним директором, головою Спостережної ради та головою профкому підприємства.

Страйк проводився поза межами правового поля. З метою попередження порушення законодавства України, начальник відділення НСПП провів розмову з головою профспілки ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» та попередив про незаконність оголошення страйку.

На узгоджувальній зустрічі у березні 2014 року з головою профкому ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» було з’ясовано, що 28.02.2014 найманим працівникам було виплачено 20% заробітної плати за вересень 2013 року. Після цього працівниками було вирішено припинити страйк, хоча стан соціально-трудових відносин на підприємстві залишився ускладненим. Фінансовий стан ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» також незадовільний, через що на підприємстві був встановлений 3-денний робочий тиждень.

Під час зустрічі начальник відділення НСПП надав консультації та роз’яснення щодо компетенції Служби та шляхів урегулювання конфліктних питань через застосування Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

На підставі моніторингу стану соціально-трудових відносин у ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» відділенням НСПП був проведений аналіз та зроблено висновок про взяття випадку дестабілізації стану соціально-трудових відносин між найманими працівниками ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» та ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» на облік з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту) з приводу невиконання законодавства про працю в частині несвоєчасної виплати заробітної плати.

Практика роботи відділення НСПП свідчить, що формування Бази даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності, є одним з початкових етапів аналітичної діяльності відділення НСПП, до яких також належать моніторинг та аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях.

Внесення суб’єктів господарювання до Бази даних з моменту виявлення на них потенційно дестабілізаційних чинників дозволяє не випустити їх з поля зору фахівців, своєчасно з’ясувати усі можливі передумови для виникнення ускладнень соціально-трудових відносин та після ретельного аналізу здійснювати подальші заходи (найчастіше – взяття на облік з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) або визнати їх недоцільність.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області й надалі буде здійснювати моніторинг стану соціально-трудових відносин для своєчасного реагування на їх ускладнення та виявлення потенційно конфліктогенних підприємств з метою здійснення заходів, спрямованих на зменшення рівня соціального напруження.

Переглядів: 258 | Додав: nspp-dnepr | Рейтинг: 0.0/0